Biltema Logistics AB - logistikpartner till Biltema Biltema Logistics AB - logistikpartner till Biltema Biltema Logistics AB - logistikpartner till Biltema Biltema Logistics AB - logistikpartner till Biltema Biltema Logistics AB - logistikpartner till Biltema Biltema Logistics AB - logistikpartner till Biltema

Om Biltema Logistics AB

Biltema Logistics AB är logistikpartner till Biltema och Birgma. Det innebär att Biltema Logistics AB lagerhåller hela Biltemas sortiment och förser samtliga Biltemas varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland med varor.

Biltema Logistics AB förfogar över totalt 225 000 m² och 500 000 pallplatser. Vi är över 500 anställda och verksamheten är koncentrerad till Halmstad där även huvudkontoret finns.

Vår målsättning är att vara det bästa logistikalternativet till Biltema och Birgma.

Biltema Logistics AB tar GDPR, EU:s nya Dataskyddsförordning på stort allvar. Vi jobbar enligt rutiner och processer för att skydda den personliga integriteten och för att ha en bra och pålitlig datasäkerhet. Biltema Logistics AB har bestämt att utsedda dataskyddsombudet ska vara kontaktperson i all intern och extern kommunikation rörande behandlingen av personuppgifter. Om du har frågor angående vår integritetspolicy, dataskydd eller vill utöva dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss på dataprivacyblog@biltema.com